Hasta Hakları

1. SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA

Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk, cinsiyet veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden ve olanaklarından gereksinimlerine uygun olarak yararlanma ve hastanede sunulan sağlık hizmetine ulaşma hakkı vardır.

2. BİLGİLENDİRİLME VE ONAY HAKKI

Hastalarımız;Sağlık durumunu,kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların yararları ve olası sakıncaları, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek olası sonuçları hastalığın seyri ve sonuçları konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi isteme hakkına sahiptir. Hastanemizde tüm tıbbi işlemler öncesinde hastaya sözlü bilgilendirilme sonrası işleme başlamadan hastalarımız ve yakınlarından yazılı onam belgesi alınır.Hayati tehlike gibi durumlarda doktor kanunlara uygun olarak onam almadan tıbbi işlem yapabilir.

3. PERSONELİ TANIMA,SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

Hasta talep ettiğinde,sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenme,seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.Tüm çalışanlarımızın kimlik bilgileri ve bölümleri yaka kartlarında yazılıdır.

4. KURULUŞU SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

Hasta;Tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.

5. TEDAVİYİ REDDETME VE DURDURMA HAKKI

Yasal zorunluluğu olmadığı taktirde ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere,hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme,durdurmasını isteme hakkına sahiptir.

6. MAHREMİYET (GİZLİLİK) HAKKI

Hastanemize başvuran tüm bireylerin; Sağlık durumu, tıbbı durumu, ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur.Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkeme kararı olmadan ikinci üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.

7. SAYGI GÖSTERME HAKKI

Hasta; saygılı, şefkatli, güvenilir ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

8. RAHATLIK HAKKI

Hasta; Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

9. DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİREBİLME HAKKI

Hastanemize başvuran her birey dini farklılık gözetmeksizin ve tedaviyi aksatmamak ve başkalarını rahatsız etmemek şartı ile hastanemiz imkanları ölçüsünde,uygun zamanda dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir. Hastalarımız kendilerine ayrılmış odalarında ve veya erkek ve bayanlar için ayrılmış mescidimizde dini vecibelerini yerine getirebilirler.

10. GÜVENLİK HAKKI

Hastanemize başvuran her birey kurum içinde güvende olmayı isteme hakkı vardır. Hastanenin tüm iç mekanları ve dışı kapalı devre kamera sistemi ile 24 saat gözlenmektedir.Hastanemizde yangın alarm sistemi ve tüm katlarda Yangın çıkışını gösteren levhalar mevcuttur.Olağanüstü durumlar için Kırmızı Kod Uygulaması uygulanmaktadır.Binamızın durumu günlük olarak teknik servis tarafından kontrol edilir. Hastalarımız yatarak tedavi edildikleri süre boyunca bileklik kullanırlar.Yeni doğan ve veya çocuk hastalarımızın güvenliği açısından Pembe Kod Uygulaması uygulanmaktadır.

11. REFAKATÇİ VE ZİYARETÇİ BULUNDURMA HAKKI

Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen kurallara uygun şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.Ziyaret saatlerimiz saat 10.00 & 22.00 arasında olmaktadır.

12. ŞİKAYET GÖRÜŞ VE ÖNERİ BİLDİRME HAKKI

Hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru,şikayet ve dava hakkına sahiptir.Hasta şikayetleri değerlendirilmesi açısından Hasta Anket Formlarımız mevcuttur.Gerekirse Başhemşireliğe başvurabilirler.