Üsküdar Hospital Türk'e Hoş Geldiniz.


  İletişim : 0216 341 90 90

    Hemşirelik Hizmetleri
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, hemşirelik bakımında sürekli mesleki gelişimi destekleyen liderlik anlayışını benimsemiştir. Hemşirelik mesleğinin etik değerlerine, uygulamalarda yeni adımlara, hemşirelik araştırmalarına, vaka yönetimi uygulamalı hasta bakımına destek vermektedir. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, hasta bakım kalite standartları çerçevesinde hasta-hemşire oranının belirlenmesinde, hasta ve tedavi niteliğini/ niceliğini esas alır ve hasta sayısı ile orantılı hemşire planlaması yapar. Bu oran; yoğun bakımlarda 2:1 veya 3:1, yatan hasta katlarında 4:1 veya 3:1 olarak standardize edilmiştir. Farklı birimlerde çalışan tüm hemşirelerimiz rotasyon uygulaması ile diğer alanlardaki uygulamalar ile bütünleştirmeye çalışılarak hasta temelli bütüncül yaklaşımı esas alır. Holistik bakıma katkı vermek için Nanda’nın Hemşirelik Tanılarına göre bakım ve tedavi planının adımlarında çalışacak, neyi neden yaptığını bilecek, kanıta dayalı hemşirelik araştırmalarını hasta bakımına entegre edecek olan sizlere, Hospitaltürk Hastanesi’nin hasta bakım ve tedavi sürecinde verdiğiniz katkılardan dolayı Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz.

Misyonumuz

Hastalarımıza tedavi ve bakım sürecinde etik değerleri koruyan, merkeze hastayı koyarak hemşirelik hizmetleri uygulamalarının temelinde hasta odaklı profesyonel bir hemşirelik hizmeti sunmak.

Vizyonumuz

Hemşirelik hizmetini; Ulusal ve uluslar arası standartların öncülüğünde, mesleğinde yetkin ve profesyonel hemşirelerimizle sunmak. Sunulan bu hizmeti, kabul görmüş klinik indikatörler ile takip ederek sürekli iyileştirme ve gelişim faaliyetinde bulunmak.

Değerlerimiz

 • Hasta ve refakatçi memnuniyetleri
 • Sürekli gelişim ve kalite
 • Hasta ile etkili iletişim kurabilme
 • Etik yaklaşım
 • Ekip çalışması
 • Hedeflerimiz

  Hastalarımıza en uygun ve en doğru bakımı sunmak. Hastalarımızın sağlığını korumak, tedavisinde en doğru hizmeti sunmak Verilen bakımın kalitesini indikatör takip sistemi kurarak, hasta bakımının kalitesini ölçmek. Çalışanlarımızın hastanede sunduğu hizmetten tatmin olmasını sağlamak, performans değerlendirme ve gelişim planı yapmak. Takım çalışması ve karşılıklı saygıya dayalı bir ortama teşvik etmek. Ekip performansının iyi düzeyde hastaya yansımasını sağlamak. Hizmet içi süreçlerde; ekibin diğer parçalarıyla sağlıklı iletişim kurabilmek Hemşirelerimizin eşit bilgi ve beceriye sahip olabilmesi için sürekli hizmet içi eğitimler düzenlemek

  Hizmet İçi Eğitimler

  Genel Adaptasyon Programı İşe yeni başlayan çalışanların; kurum içi faaliyetlerinde hastanemizin misyon ve vizyonları doğrultusunda çalışması için hastaneye ve ekibin diğer üyelerine uyumunu sağlamak. Bölüm Adaptasyon Programı Bölümün prosedür ve faaliyetleri doğrultusunda işe yeni başlayan çalışanlarımızın bölüm adaptasyonunu ve bölümün diğer ekibinin uyumunun arttırılmasını hedefler. Bölüm adaptasyon programında bölüme yeni başlayan hemşireye bölümün uygulamaları check- list halinde sunularak sorumlu hemşire gözleminde tam olan veya geliştirilmesi gereken uygulamalarını fark etmesi kazandırılır. Hemşirelik Adaptasyon Programı ( HAP) Eğitim İçeriği; Mezuniyetine ve görev aldığı kliniğe göre tüm hemşirelerimizin hasta odaklı hedefte eğitim ve uygulamalarını standartize etmek için Hemşirelik Hizmetlerinin planladığı eğitimleri içerir. Hemşirelik mesleğinde değişen algoritmaların tedavi protokollerini, Sağlık Bakanlığınca yıl içi zorunlu eğitimler ve hizmet içi planlanan eğitimlerin sürdürülmesini hedef alır.
 • Enfeksiyon Kontrol Yöntemleri
 • İzolasyon Uygulamaları
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • İlaç Doz Hesaplamaları
 • Yoğun Bakım İnfüzyon Protokolleri / Pediatrik Doz Hesaplamaları
 • Doğum Sonu Hemşirelik Uygulamaları
 • Doğum Öncesi Hemşirelik Uygulamaları
 • Gebelik sonrası emzirme eğitimleri
 • Anne Sütünün ve Emzirmenin Önemi
 • Sedasyon Uygulamaları
 • Temel Yaşam Desteği
 • İleri Yaşam Desteği
 • Kardiyak Monitorizasyon
 • Ex olan Hasta ve ailesine yaklaşım
 • Entübasyon ve ileri hava yolu uygulamaları
 • Branş Hemşireliği

 • Supervisor Hemşire: Hastane içi kontrol ve prosedürlerin gece takibini yapar, hasta yatış ve nakillerinde gerekli koordinasyonu sağlar, hizmetin 7/24 aynı kalitede sunulması için planlama ve organizasyonda görev alır.
 • Sorumlu Hemşirelik: Her kliniğin sorumlu hemşiresi olup, ekibin profesyonel hemşirelik bakım hizmeti sunmasında, mesleki performanslarının ilerlemesinde, klinik izlem ve değerlendirme sürecinde ve organizasyon sürecinde aktif rol alır.
 • Eğitim Hemşireliği; Çalışan tüm hemşirelerimizin mesleki gelişimleri için eğitimde hedef, amaç ve politikalar geliştirir.
 • Enfeksiyon Hemşireliği; Enfeksiyon kontrol komitesinin üyesi olarak hastane enfeksiyonlarının tespit edilmesi, önlemlerinin alınması, uygulanması ve bu alanda politikaların geliştirilmesi çalışmalarına katılır, surveyans hizmetinin sorumluluğunu yürütür.
 • Diabet Eğitim Hemşiresi; Poliklinik takiplerinde ve hasta yatışlarında diabetli birey ile yakınlarının bakım, eğitim ve danışmalık hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olan uzman hemşiredir.
 • Nütrisyon Hemşiresi; Nutrisyon destek tedavilerinin (oral, enteral, parenteral) değerlendirmelerini ekip işbirliği içinde yapmakla sorumlu uzman hemşiredir.
 • İş Sağlığı Hemşiresi; Çalışanlarımızın periyodik muayene takiplerini iş yeri hekimi ile birlikte izleyen sorumlu hemşiredir.
 • Stoma Eğitim Hemşiresi; Yatan hasta katlarında ve acil servise gelen hastalarda Stoma bakım hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu uzman hemşiredir.
 • Kan Transfüzyon Hemşiresi; Transfüzyon ekibi ile işbirliği çerçevesinde kan ve kan ürünleri uygulamalarında hasta güvenliğinin sağlanması ve hemşirelerin kan transfüzyonu uygulamalarından sorumludur.
 • Klinik Eğitim Hemşireliği; Kliniğe yeni başlayan hemşirelerimizin oryantasyon sürecinde sorumlu hemşire ile birlikte kişiyi hastaneye ve hasta bakım prosedürlerimize oryante edecek, her bölümün kendi içinde yetkin gördüğü hemşiredir.
 • Mesleki Linkler

  http://hemarge.org.tr/
  http://www.thd.org.tr/
  http://www.tybhd.org.tr/
  http://www.nanda.org/