Sünnet

SÜNNET

Sünnet, sünnet derisi olarak adlandırılan deri fazlalığının küçük cerrahi operasyonla alınması işlemidir.

Sünnet Niçin Yapılır?

•Dini Sebepler; Müslüman ve Yahudi erkek çocukları inançları gereği sünnet olurlar.
•Sağlık Sebepleri; Sünnet olmak Ballanit denilen sünnet derisi enfeksiyonundan, üriner sistem enfeksiyonundan (idrar yolları enfeksiyonundan) korur. Sünnet olan erkeklerde AIDS’e yakalanma riski daha azdır. Kanada da erkeklerin %60 ‘ı sünnet olmaktadır.

Sünnet Ne Zaman Yapılmalıdır?

Yahudi inancına sahip bireyler doğumdan sonraki 7.günde, Müslüman bireyler ise 8.günde sünnet olmaları tavsiye edilir. Yapılan bilimsel araştırmalarda ideal sünnet sünnet yaşının 1 yaşın altı veya 5 yaşın üstü olduğu saptanmıştır. 3,5 – 4,5 yaş aralığı çocuğun seksüel gelişim dönemi olduğundan dolayı bu dönemde travma yaşatmamak gerekir. Bu dönemde sünnet olması zorunlu ise sedatiflerle veya genel anestezi ile yaptırmak daha sağlıklıdır. 20 yıldır binlerce sünnet yapmış bir operatör olarak kişisel deneyimim bebekte sağlık sorunları yoksa doğumdan sonra 7-8. günlerde yaptırmanın daha sağlıklı sonuçlar verdiğini düşünmekteyim.

Sünneti Kimler Yapmalıdır?

Sünnet cerrahi operasyondur ve steriliteye uyulabilecek hastane veya kliniklerde yapılmalıdır. Evde, tören alanında steril şartlar sağlanamayacağı için yapılmamalıdır. Sünnet cerrahi bir operasyon olduğu için sepsi-antisepsi kurallarına uygun steril şartlarda yapılmalıdır. Hypospadıas gibi idrar deliğinin normal olmadığı durumlarda, fimozis gibi (sünnet derisi yapışıklıklarında), şekil bozuklukları gibi durumlar tıbbi bilgi ve deneyim gerektirir. Bu yüzden deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır (Genel Cerrahi Uzmanı, Çocuk Cerrahi Uzmanı, Üroloji Uzmanı ve Plastik Cerrahi Uzmanı)

Sünnet Yöntemleri

Yaklaşık 400 dereceye varan koterizasyon yöntemi hariç (ki Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmıştır) diğer yöntemlerle yapılabilir. Radyofrekans, Lazer yöntemi, Kıskaç yöntemi ve klasik bistri yöntemi. Her 4 yöntemle de sünnet yapılabilir. Her yöntemin birbirine karşı avantaj ve dezavantajları vardır. Yaklaşık 20 yıldır 15-16.000 sünnet yapmış biri olan Genel Cerrahi Uzmanımız Op. Dr. İzzettin Yılmaz "kendi deneyimim çerçevesinde kanama riskinin daha az olması, sünnet süresinin daha kısa olması gibi avantajlarından dolayı RADYOFREKANS yöntemini tercih etmekteyim. Bu yöntemle yaptığım çocuklar şimdi kendi çocuklarını da getirmektedir. Hissizlik, erken boşalma gibi şikayetleri hiç almadım."