Anestezi ve Reanimasyon

Tıbbın bu alanı, cerrahi operasyonların ilk aşamasını yöneten ve işlemi başlatma yetkisine sahip olan bölümüdür. Bu alanın ana sorumluluğu; ağrıyı önlemek ve hastanın reflekslerini azaltmaktır. Anesteziyoloji temelde, hastanın operasyon başında doktor kontrolü altında bilinç kaybı yaşamasına olanak tanımaktadır. Buradaki amaç; hastanın ağrı hissetmemesi ve olumsuz psikolojik etkilere maruz kalmamasıdır. Bu işlem ilaçlarla birlikte uygulanmaktadır.

Öte taraftan reanimasyon yönteminde ise kalp masajı ya da suni solunum gibi uygulamalar kullanılmaktadır. Bahsi geçen bu kritik anestezi süreci, yalnızca anesteziyoloji ve reanimasyon eğitimini tamamlamış uzmanlar tarafından yönetilebilmektedir. Bunun yanında operasyon sırasında anestezi teknisyenleri, anestezistler, cerrahlar ve hemşirelerin varlığı da zorunludur.