Annelik estetiği yöntemi bütüncül bir cerrahi süreci kapsamaktadır. Tek seansta kadının hamilelik öncesindeki formuna geri dönmeyi sağlar. Hamilelik sonrasında vücudundan memnun olmayan kadınlar için pratik ve sağlıklı bir çözümdür.

Bir kadının hayatındaki en önemli zaman dilimi hamilelik ve annelik sürecidir. Vücutta değişiklik yaratması bakımından bir dönüm noktası niteliğinde olan bu süreç, çeşitli değişikliklere, deformasyonlara sebep olmaktadır. Oluşan deformasyonlar kadınının görünüşünden memnun olmamasına neden olmaktadır.

Hamilelik sürecinde alınan fazla kilolar doğum sonrasında verilebilir fakat bunun kendiliğinden meydana gelmesi mümkün değildir. Doğum nedeniyle kadın vücudunda meydana gelen değişiklikler; vajinal deformasyon, göğüs sarkması, bacaklarda ve karında form bozuklukları olarak nitelendirilebilmektedir. Bu deformasyonların estetik cerrahi ile eski formunu kazanması mümkündür.

Annelik Estetiği (Mommy Makeover) Nedir?

Hamilelik ve doğumdan sonraki süreçte vücutta çeşitli değişiklikler meydana gelmektedir. Annelik estetiği bu fiziksel değişimleri ele alarak kadının hamilelik öncesindeki dönemindeki görüntüsüne kavuşmasını amaçlar. Bu amaç doğrultusunda birçok cerrahi işlemi tek seferde uygulayarak vücudun kısa sürede istenilen görünüme kavuşmasını sağlamaktadır.

Doğum sonrasında kadın vücudunda çeşitli değişiklikler meydana gelir. Bunlar şu şekildedir;

 • Emzirmeye bağlı olarak göğüslerde sarkma
 • Karın ve basen bölgesinde yağlanma
 • Vücudun birçok noktasında görülen çatlaklar
 • Şişkinlik 

Bu durumların tedavisi annelik estetiği paketinde değerlendirilmektedir. Emzirme süreci sonunda çeşitli kontroller yapılarak hamilelik ve emzirme sürecinin etkileri değerlendirilerek tek seferde yapılan birçok operasyon ile vücudun eski formuna dönmesi sağlanmaktadır.

Annelik estetiği paket olarak içerisinde; göğüs toparlatma-dikleştirme, karın bölgesindeki yağların alınması, karın germe ve labioplasti gibi işlemler yer almaktadır. Tüm cerrahi işlemler standart cerrahi müdahalelerdir. Kişinin işlemlerden beklentileri ve ihtiyaçları muayeneler doğrultusunda planlanmakta ve ameliyat süreci hazırlanmaktadır. Bu süreç ve paket içeriğindeki işlemler kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

Annelik Estetiğinin Amaçları ve Hedefleri Nelerdir?

Hamilelik süreci insan yaşamının doğal süreçlerinden biridir. Vücutta birçok değişikliğe neden olmaktadır. Değişime uğrayan bölgeler; karın, cilt, bacaklar, kollar, göğüsler ve vajinadır. Yüz bölgesinde bile değişikliklere neden olmaktadır. Annelik estetiğinin standart olarak uygulanması ile amaçlananlar şu şekildedir;

 • Göğüslerin dikleştirilmesi
 • Ciltte meydana gelen bozulmaların giderilmesi
 • Karın yağlarının alınarak düz bir görüntü elde edilmesi
 • Kollarda ve bacaklarda oluşan çatlakların giderilmesi
 • Vajinanın gençleştirilmesidir.

Tüm bu işlemlerin tek bir seansta uygulanması olarak nitelendirilen annelik estetiği için tek seferde yapılan anestezi ile tüm işlemler paket olarak gerçekleştirilmektedir. Kişinin kendi görünüşünden memnun olmasını sağlayan bu yöntem ile annelik sürecinin daha keyifli hale gelmesi amaçlanmaktadır.

Annenin fiziksel ve ruhsal açıdan kendini iyi hissetmesi, benlik saygısının yükselmesini sağlarken, yaşam kalitesini artırmaktadır. Estetik planlaması yapılırken hamileliğin vücutta yarattığı tüm değişiklikler ele alınarak hamilelik öncesi formun kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla kişiye özel bir plan oluşturulmaktadır.

Birçok estetiğin tek seferde uygulanması ile ayrı ayrı işlemlere gerek kalmamakta, deforme olan vücut en iyi haline getirilmesi sağlanmaktadır. Standart işlemleri yanında kişinin ihtiyaç ve beklentileri ele alınarak planlanması da mümkündür.

 

Annelik Estetiği Hangi Durumlarda Uygulanır?

 

Annelik Estetiği Hangi Durumlarda Uygulanır?

Annelik estetiği uygulanabilmesi için doğumdan sonraki süreçte vücudun kendisini toparlaması ve iyileşmesi gerekmektedir. Bunun için en az 6 ay geçmelidir. İşlemlerin uygulanabilmesi için bir diğer koşul ise emzirme sürecinin sonlanmış olmasıdır. Annelik estetiği içerisinde yer alan meme dikleştirme, meme büyütme gibi işlemlerin emzirme sonrasındaki süreçte uygulanmalıdır.

Birçok estetik ameliyatı içeren bu paketin çocuk sahibi olmayı planlamayan bireyler tarafından tercih edilmesi daha sağlıklı olsa da yeniden hamile olmak isteyenlere de uygulanan güvenilir bir yöntemdir. Bu noktada göz önünde bulundurulması gereken; tekrar hamilelik süreci geçirilmesi durumunda vücudun onarıma ihtiyaç duyacak olmasıdır. 

 • Annelik estetiğini tercih eden bireyin paket içerisindeki herhangi bir operasyona engel olabilecek bir hastalığı bulunmamalıdır.
 • Anestezi yapılmasında engel olabilecek ilaçların kullanılmaması ya da buna neden olabilecek durumların bulunmaması gerekmektedir.
 • Tedaviyi tercih eden hastanın işlemden önceki 3 hafta boyunca sigara tüketmemesi gerekmektedir. Sigara tüketimi iyileşme sürecini uzatan bir faktördür.

Uygulanacak estetiğin kimler için uygun olup olmadığı ise; kişinin vücut yapısı, istek ve beklentileri, anatomik yapısına göre belirlenmektedir. Her kadının doğum ve emzirme sonrasındaki iyileşme süreci birbirinden farklıdır.

Mommy Makeover Estetiğinin Etkisi Kalıcı mıdır?

Annelik Estetiği Türleri ve Uygulama Teknikleri Nelerdir?

Annelik estetiği paketinde bulunan ve uygulanan operasyonlar; karın germe, labioplasti, liposuction, meme dikleştirme-büyütme işlemleridir.

 • Karın Germe: Hamilelik sürecinde karın bölgesinde oluşan fazla yağların ve cildin alınarak sıkı bir görünüm elde edilmesini sağlayan işlemdir. Bu işlem karındaki deformasyonu gidererek ince ve gergin bir görünüm elde etmesini sağlamaktadır. Bikini çizgilerine uygulanan kesi ile karın bölgesindeki deri gerilir ve karın sıkılaşır. Gevşemiş bir yapıya sahip olan fazla deri bu yöntem ile vücuttan tahliye edilir.
 • Labioplasti: Vajina iç dudakları doğum esnasında gevşemekte ve kişinin kendisini rahatsız eden bir görüntü oluşturmaktadır. Bu doğum sonrası süreçte anneyi rahatsız eden bir durum oluşturmaktadır. İç dudakların doğum esnasında gevşeyip uzaması ile dış dudaklardan daha belirgin hale gelmesi benlik saygısını düşürmeye neden olabilir. Bu sebeple uygulanan labioplasti operasyonu iç dudakların normal bir görünüme kavuşması için fazla derinin çıkartılması işlemidir. Operasyon sonrasında iyileşme süreci oldukça hızlıdır.
 • Liposuction: Yağ alma işlemi olarak bilinen bu tedavi, kanüller aracılığı ile vücudun çeşitli bölgelerindeki fazla yağların alınması işlemidir. Kol, bacak, karın ve basen bölgelerinde uygulanan bu işlem neticesinde vücut hatları belirgin hale gelerek iyi bir form kazanmayı sağlar. Bu işlem karın ameliyatından önce uygulanmaktadır.
 • Meme Dikleştirme-Büyütme: Bu işlemler annelik estetiği işlemleri arasında önemli bir paya sahiptir. Hamilelik sürecinde büyüyen memeler emzirme döneminde süt üretmesi ile daha da şişmektedir. Emzirme döneminden sonra bu şişkinlik iner ve göğüsler küçülerek sarkmalar meydana gelir. Meme dokusuna silikon protez yerleştirilerek yapılan bu operasyonda fazla dokunun çıkarılması sağlanır. Meme dikleştirme işlemi ile estetik bir görünüm kazandırılır. Uygulanan operasyon için göz önünde bulundurulması gerek husus ise meme ucu, meme ucu çevresi ve memenin alt kısmında kesi izinin kalmasıdır.

Annelik Estetiği Öncesi

Annelik estetiği yaptırmak isteyenler için dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ameliyat öncesinde ve sonrasındaki 4 haftalık dönemde sigara içilmemesi durumudur. Çünkü sigara, annelik estetiği ameliyatı sonrasındaki iyileşme sürecini olumsuz yönde etkiler. Bunları dikkate almak kişilerin beklentilerine yanıt alabilmeleri açısından önemlidir. 

Annelik estetiği, kilo verdirme işlemleri değil vücudun şekillendirilmesini amaçlayan operasyonlardır. Diğer önemli hususlar ise şu şekildedir:

 • Operasyon öncesinde hastaların hamilelik öncesi kilolarına yakın bir kiloda olmaları önemlidir. Hamilelik ve sonrasındaki süreçteki kiloların çoğu verilmelidir.
 • Paket içeriğinde bulunan meme estetiği operasyonu için annelerin emzirme sürecinin bitmiş olması ve üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Bunun sebebi ise; hormonlardan ve süt kanallarından kaynaklı şişliğin eski haline gelmiş olmasıdır.
 • Operasyon öncesinde annelerin hormonlarının hamilelik öncesindeki seviyelere gelmiş olması önemlidir.
 • Hastaların operasyonlara engel olacak bir sağlık durumu bulunmamalıdır. 
 • Birden fazla operasyon tek seansta uygulanacağı için hastaların kan depoları normalden daha fazla olması gerekmektedir. Eğer yeterli kan seviyesi bulunmuyorsa en az 6 ay ara verilerek ikinci bir seans uygulanabilir.

Ameliyat ve İyileşme Süreci

Annelik estetiğinde uygulanan işlemler kişiye özel plan uygulanarak ihtiyaca yönelik yapılmaktadır. Kişinin vücut tipi uygulanacak operasyonların ve iyileşme sürelerinin değişmesinde önemli bir parametredir. Annelik estetiğinde birçok işlem bulunması nedeniyle iyileşme süreçleri de kişiden kişiye değişiklik gösterir.

 • Ameliyat sonrasındaki 4-6 hafta içerisinde hasta masa başı işler yapabilir, fiziksel olarak yorulmayacağı aktivitelerde bulunabilir.
 • Tam olarak iyileşme süreci ortalama 3 aydır. Bu süreçte ağır spor hareketlerinden ve egzersizlerden kaçınılması iyileşme sürecinin hızla tamamlanması bakımından önemlidir.
 • Beslenme düzeninde diyet uygulanması ve sağlıklı beslenilmesi önemlidir. Sebze, protein ve tahıl ağırlıklı program uygulanmalıdır. Vücuda kazandırılan yeni imaj da bu şekilde korunmuş olur.
 • Ameliyattan sonraki iyileşme sürecinde doktorunuzun belirlediği sürede haftalık 7-10 saat egzersiz yapılması vücudun ihtiyacını karşılar ve yaşam kalitesini yükseltir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Annelik estetiği bir dizi operasyonu içeren bir vücut şekillendirme paketidir. İçeriğinde; meme dikleştirme-büyütme, liposuction, labioplasti ve karın germe işlemleri bulunmaktadır. Uygulanan seans sonrasında dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Estetik sonrasındaki 2 haftalık süreçte fiziksel hareketlerin kısıtlanması ve beslenme programının sağlıklı gıdalardan oluşması önemlidir. 2 hafta boyunca bu hususa dikkat edilmelidir.
 • Ameliyat olan bireyler bebekleri de dahil olmak üzere 6 ay süre ile ağır bir şey kaldırmamalıdır.
 • Doktorunuzun bu süreçte sizin içi reçete ettiği ilaç ve ağrı kesicilerin kullanımına özen gösterilmelidir.
 • Annelik estetiği bir vücut şekillendirme işlemidir. Bu işlem sonrasında vücudunuzun uzun süre aynı formda kalması için spor yapmanız ve egzersiz rutini oluşturmanız önemlidir. Buna sağlıklı diyet programı da eşlik etmelidir.
 • Hamilelik sonrasında iyi bir görünüme sahip olmak hamilelik sürecinde bir dizi rutin oluşturmakla mümkündür. Bu rutin; egzersiz, sağlıklı beslenme içermelidir.
 • Ameliyat sonrasında hastanın ağır hareketlerle düzenli olarak yürümesi iyileşme sürecinin hızlanmasını sağlamaktadır.
 • Duş almak için en az 24 saat süre geçmesi önemlidir. Doktorunuzun belirlediği plan sürecine uymalısınız.
Annelik Estetiği Sonrası Neden Korse Kullanılır?

Annelik Estetiği Sonrası Neden Korse Kullanılır?

Korse kullanımı annelik estetiğinde liposuction ve sonrasında karın germe işlemi yapılan hastaların kullanımı için gereklidir. Kullanılmasının sebebi ise işlem yapılan bölgeye baskı uygulayarak, ödem oluşmasını, kan ve sıvı toplanmasına engel olmak, fazla yağ dokusundan arındırılan bölgenin hızla iyileşmesini sağlamaktır. 

Annelik korsesi ameliyat sonrasında en az 1,5 ay boyunca kullanılmalıdır. Buna ek olarak sporcu sütyeni ve meme bandının kullanılması önerilmektedir. Memede kullanılacak ürünlerin amacı doğal bir görünüme kavuşması için olması gereken şekle gelmesidir.

Annelik Estetiği İşlemi Sonrası Oluşan İzler Kalıcı mı?

Uygulanan tüm işlemler cerrahi prosedür içermektedir. Diğer tüm cerrahi işlemler gibi annelik estetiğinden sonra da iz kalmaktadır. Bu izleri soldurulması ve estetik uygulamalar ile daha az görünür hale gelmesi mümkündür. Bunun için uygulanan teknik silikon jel ya da silikon örtü kullanımıdır. İşlemden yaklaşık 3 hafta sonra uygulanmalıdır.

Silikon örtü ya da jellerin izlerin kaybolmasına etki edebilmesi için en az 3 ay süre ile kullanılması gerekmektedir. Operasyon izleri ortalama 1 yıl içinde daha iyi bir görünüme kavuşur. İzlerin tamamen geçmesi 6 ay – 1 yıl sürebilmektedir. Bu süre 2 yılda sürebilir.

Annelik estetiği sonrası oluşan izler giderek soluklaşır ve ilerleyen zamanlarda düzleşerek geçer. İzlerin tamamen kaybolması ortalama olarak 6 ay 1 yıl sürmektedir.

Estetik Sonrası Ne Zaman Spora Başlayabilirim?

Hastaların estetik sonrasında spor yapması, vücudun kazandığı yeni şeklin korunması bakımından önemlidir. Ortalama 4 hafta sonra yürüyüş yapmaya başlayabilir, orta seviyede kardiyo egzersizleri yapabilirler. Düzenli olarak spor yapan hastaların işlemden yaklaşık 2-3 ay sonra rutinine dönmesi mümkündür.

Bu süreç içerisinde ilk 6 hafta egzersiz yapılması önerilmemektedir. Koşmak, hızlı egzersiz yapmak ya da ağırlık kaldırmak dikişlerin zorlanmasına ve duyulan ağrının artmasına neden olmaktadır. Karın bölgesi içi yapılan egzersizlerin doktora danışarak yapılması önemlidir.

Estetik Sonrası Tekrar Hamile Kalmak Mümkün mü?

Annelik estetiği olan hastaların özellikle karın bölgesine yapılan işlemler sebebi ile merak ettikleri bir sorudur. Hastaların tekrar hamile kalması için bir engel bulunmamaktadır. Hastalar yeniden hamile kalabilir, vücutta hamilelik sonrasında yeniden değişimler oluşacağı için revizyon ameliyatların yapılması gerekmektedir. Tekrar hamilelik dönemi geçiren hastalar süreci doktor ile planlamalı ve emzirme sürecinin bitmesi beklenmelidir.

Sık Sorulan Sorular

Annelik estetiği kaç saat sürer?

Birçok operasyonun tek seansta uygulandığı annelik estetiği ortalama 3-5 saat sürmektedir. Uygulanan operasyonların sayısı ve süresi, kişiye özel olarak uygulanan program ameliyatın süresini belirleyici rol oynamaktadır.

Annelik estetiği nedir?

Kadınların hamilelik dönemi ve sonraki emzirme sürecinde vücutlarında çeşitli değişiklikler meydana gelmektedir. Değişen vücut formunun bir dizi ameliyat ile hamilelik öncesi sürecine dönmesi annelik estetiği olarak adlandırılmaktadır.

Annelik estetiği avantajları nelerdir?

Hamilelik süreci ve doğum sonrasında kadın vücudunda pek çok deformasyon meydana gelmektedir. Bu değişimlerden rahatsız olan estetik kaygıya sahip tüm bireylere uygulanabilir. Annelik estetiği; sarkık ve gevşeyen karın bölgesi, hacmini kaybeden meme, estetik görünüşten uzak olan vajina ve karın çatlaklarına çözüm olarak uygulanmaktadır.