Tüberküloz (TB), ülkemizde önceki yıllara göre tanı ve tedavi aşamasında çok daha iyi bir şekilde sağlanmaktadır. er geçen gün daha da globalleşen dünyada, toplumsal hayattaki büyük değişimler, dünyadaki ekonomik dalgalanmalar, bazı ülke ve bölgelerdeki kıtlık ve yoksulluk, doktorlar ve sağlık hizmeti veren kurumlar başta olmak üzere göğüs hastalıkları uzmanları insanları farkındalık için uyarıyor.

Önceleri “ince hastalık” olarak isimlendirilen tüberküloz (tb), son yıllarda tıbbi ismiyle “tüberküloz” yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu hastalığa sebep olan şey Mycobacterium Tuberculosis denilen bir basildir.

Yoğun olarak akciğerde gözlenen tüberküloz, yaygın olarak her organda hastalığa yol açabildiği ve bulaşıcı olması sebebiyle sadece hasta için değil tüm toplum için bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Bu açıdan tüberkülozla mücadele bir “halk sağlığı sorunu” olarak ele alınmalıdır.

24 Mart’ta bu hastalığa karşı toplumsal bir farkındalık ve bu hastalıkla mücadele eden hastalara da mücadele sürecinde güç veren etkinlik her yıl önemini korumaktadır.