Göz Hastalıkları

Göz Kliniğimizde miyopi,hipermetropi,astigmatizma,presbiyopi muayeneleri, göz tomografisi (OCT), pakimetri,bilgisayarlı görme alanı,korneal topografi,göz ultrasonografisi,biyometri,göz anjiyografisi (FFA) tetkikleri ile katarakt (FAKO) ameliyatları, lazer tedavileri (Argon Lazer, Yag Lazer), kornea iltihabı hastalıkları,göz çevresi estetiği,retina hastalıkları,diyabetik retinopati,maküla dejenerasyonu,nörooftalmoloji,gözyaşı yolları ameliyatı(DSR),konjonktiva hastalıkları,kornea hastalıkları,vitroretinal cerrahi,glokom,üveit,şaşılık ve göz tembelliği tedavileri yapılabilmektedir.