Göz testi, glokom (göz tansiyonu) ve diyabet gibi herhangi bir sorunu kontrol etmek için gözlerinizin rutin bir muayenesidir. Göz testleri ayrıca size genel sağlığınız, yaşam tarzınız ve aile geçmişiniz hakkında soruları içermektedir. Bu tarz testler; göz sağlığınızı etkileyebilecek başka faktörlerin olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olur. Bu sebeple son zamanlarda göz testleri konusunda karşımıza çok sayıda farklı teknik ve yöntem çıkmaktadır.

Göz testleri, çocuğunuzun sağlık bakımının rutin bir parçasıdır. Görüşleriyle ilgili sorunları veya göz hastalıkları veya enfeksiyonları gibi diğer durumları tespit edebilirler. Göz testlerine ‘görme testleri’ denir, ancak bunlar sadece çocuğunuzun bir şeyleri ne kadar iyi görebildiğini test etmezler. Ayrıca görme yetilerini, göz sağlıklarını ve görme gelişimlerinde herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol ederler.

Göz Tarama Testleri Nedir?

Göz testleri, zamanında tedavi edilmezse körlüğe yol açabilecek glokom, makula dejenerasyonu, diyabetik retinopati ve katarakt gibi durumların erken belirtilerini tespit etmeye yardımcı olabilmektedir. Düzenli göz testleri yaptırmak, yaşam boyunca sağlıklı görme sağlamak için önemlidir. Bu noktada göz testlerinin düzenli aralıklar halinde yapılıyor olması; beraberinde çok önemli kazanımları getirmektedir. Bu sayede erken dönemde göz rahatsızlıklarının tespiti konusunda önemli kazanımlara sahip olmak mümkün olmaktadır.

Göz testi, gözleri inceleme ve işlevlerini test etme işlemidir. Gözler vücudumuzun en önemli parçalarından biridir ve onları sağlıklı tutmak çok önemlidir. Görme ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için bir göz testi yapılır. Göz testleri söz konusu olduğu zaman karşımıza farklı özelliklere sahip olan testler çıkmaktadır. Bu noktada son zamanlarda uygulanan en önemli göz testleri aşağıdaki gibidir;

Kırılma testi

Daha iyi görmeK için gözlüğe ihtiyacınız varsa, farklı lensler taktıktan sonra bir tablodaki harfleri uzaktan okumanızın isteneceği bir süreçtir. Bu, gereksinimlerinize bağlı olarak sizin için en iyi lensi seçmenize yardımcı olur. Böylece isabetli bir şekilde gözlerdeki bozukluk derecelerinin ölçülmesi mümkün olacaktır.

Oftalmoskopi testi

Retina, optik sinir, makula ve korneayı etkileyen katarakt ve diğer hastalıkları kontrol edilmesi sürecini içermektedir. Ayrıca bu test sayesinde gözünüzün içindeki kanamayı da tespit edebilir. Dolayısıyla bu testin son derece isabetli sonuçları tespit etmek konusunda üst düzeyde etkili olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Görme keskinliği testi

Bir çizelge üzerindeki harfleri uzaktan okumanızın isteneceği bir testtir. Bu, yakın veya uzak görüşünüzde herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenmek için yapılır. Pratik bir şekilde uygulanan bu test, sıklıkla tercih edilen bir test yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Unutmamak gerekir ki göz testleri, göz bakımı rutininizin çok önemli bir parçasıdır. Görüşünüzdeki herhangi bir anormalliği tespit etmeye yardımcı olurlar. Böylece erken dönemde tanısı konulan göz sorunlarının çok daha etkili bir düzeyde tedavi edilmesi mümkün hale gelecektir.

Göz Tarama Testlerinin Önemi Nedir?

Elbette ki düzenli göz testleri yaptırmanın önemi göz ardı edilemez. Bu tür testler yaygın göz rahatsızlıklarının erken tespiti, yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi hastalıklardan kaynaklanan kalıcı görme kaybını veya körlüğü önlemenize yardımcı olabilir. Bu da üst düzeyde bir tedavinin uygulanabilmesini mümkün hale getirecektir.

Hangi Durumlarda Göz Testleri Yapılır?

Göz testleri çeşitli nedenlerle yapılmaktadır. Bundan dolayı pek çok sağlık taramasında göz testlerinin karşımıza çıktığı bilinmektedir. Burada hangi testin yapılacağı hususu tamamıyla testin amacıyla doğruda ilgilidir. Günümüz itibariyle en yaygın testlerden bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkün olmaktadır;

  • Glokom Taraması
  • Önleyici Göz Taraması
  • Diyabetik Retinopati Tespiti
  • Makula Dejenerasyonu için Tarama

Glokom taraması glokom rahatsızlığının tanısının konulması için yapılmaktadır. Glokom, optik sinire zarar veren bir hastalıktır ve görme bozukluğu oluşana kadar genellikle asemptomatiktir. Görme alanı testi, glokom taraması yapmanın ve herhangi bir erken hasar belirtisini tespit etmenin en önemli yollarından biridir.

Önleyici göz taraması, gözdeki görme kusurlarının erken dönemlerde tespit edilmesi için uygulanan testlerdir. Bu testlerde harfler, şekiller ve renkler kullanılarak; gözdeki duyarlılık seviyesi ölçülmektedir. Bu sayede gözde miyop, astigmat gibi görme kusurlarının bulunup bulunmadığın tespit edilmektedir. Bu tarz göz tarama testleri sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Diyabetik retinopati, zamanla yüksek kan şekeri seviyesine sahip diyabetli kişilerde ortaya çıkabilecek bir komplikasyondur. Bir göz muayenesi sırasında anormal retina damarlarını test etmek için floresan anjiyografiden geçebilirsiniz. Floresan anjiyografi, göz doktorunuzun retinanızda diyabetik retinopatiyi gösteren herhangi bir sızıntı veya kanama olup olmadığını görmesini sağlayan bir boya enjekte etmeyi içermektedir.

Maküler dejenerasyon, yaşlı yetişkinlerde, özellikle aile öyküsü olanlarda görme kaybının önde gelen bir nedenidir. Göz muayenesi sırasında oftalmologunuz, merkezi görüşünüzde herhangi bir değişiklik olup olmadığını belirlemek için çeşitli testler yapacaktır. Bu tür testler son derece teknik testler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu tarz testlerin mutlaka teknik donanımı tam olarak ortamlarda yapılıyor olması şarttır.

İnsanların göz testi yaptırmalarının birçok nedeni vardır. Doktorun göz testi önereceği bazı durumlar vardır ve gerekli olmadığı durumlar da vardır. Ancak, görüşünüzü etkileyebilecek ve görüşünüzü kaybetmenize neden olabilecek bazı durumlar vardır. Bu aşamada göz testi yaptırırken dikkat ediyor olmanız, beraberinde çok önemli kazanımları getirmektedir.

Göz Testlerinin Yapılmasının Gerekli Olduğu Durumlar

Göz testleri pek çok farklı durumlarda karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak göz testlerinde doktorunuz ön bir muayene gerçekleştirmektedir. Doktorun görüşünüzde herhangi bir anormallik olup olmadığını veya başka bir problem ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol edebilmesi için önleyici bir göz muayenesi yapılır.  Böylece olası göz sorunlarının erken dönemde tespit ediliyor olması da mümkün olacaktır.

Önleyici muayeneler göz testlerinin yapılmasını da içermektedir. Bu tür bir muayene düzenli olarak yapılmalıdır. Böylece herhangi bir sorun, ciddileşmelerini önleyecek kadar erken tespit edilebilir. Yaşları veya cinsiyetleri ne olursa olsun tüm yetişkinler için yılda en az bir kez önleyici göz muayenesi yapılmalıdır. Bu her şeyden önce göz tedavi sürecini olumlu yönde etkileyecektir.

Göz hastalıklarının belirtilerinin ortaya çıkması durumunda da göz testleri devreye girmektedir. Gözleri etkileyen ve çok uzun süre tedavi edilmezse görme kaybına neden olabilen çeşitli hastalıklar vardır. Bunlara katarakt, glokom, konjonktivit vb. gibi rahatsızlıklar da dahildir. Bu gibi durumlarda, doktorlar genellikle teşhis konulduktan hemen sonra tedaviye başlayabilmek için mümkün olduğunca erken bir göz testi önerirler.

Göz, insan vücudundaki en önemli organlardan biridir. Bir şeyleri görmek, televizyon izlemek ve kitap okumak için kullanılabilir.  Göz merceği, nesneleri farklı mesafelere odaklar ve net görmemize yardımcı olur.

Göz Testlerini Yaptırırken Dikkat Edilecekler Nelerdir?

Gözlerinizde herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edebilmeleri için düzenli olarak bir göz doktoruna gitmeniz önemlidir. Bu, gelecekte herhangi bir önemli sorunun ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Göz muayenesi, göz bakımınızın en önemli parçasıdır. Bu aşamada pek çok farklı teknik devreye girmektedir. Doktor, görüşünüzde herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek ve herhangi bir göz hastalığı belirtisi saptamak için gözlerinizi muayene edecektir.

Doktor ayrıca göz hastalığı geliştiriyor olabileceğinize dair işaretler için gözlerinizi kontrol eder. Bu aşamada bir tabloya bakmanız ve yüksek sesle harfleri veya sayıları okumanız istenecektir. Bu teste görme keskinliği testi denir. Ayrıca doktor, oftalmoskop adı verilen özel bir büyüteç lens ile her bir gözün önüne, arkasına ve yanına bakacaktır.

Doktor muayene sırasında gözlerinizin içini daha net görebilmesi için gözlerinizi oftalmoskopla muayene etmeden önce genişletici damlalar kullanabilir. Bu da onları ışığa daha duyarlı hale getirir.

Bütün bu bilgiler doğrultusunda göz testleri yaptırırken tercih edeceğiniz klinik ortamı, göz testlerinin üst düzeyde bir performansı ortaya koymanızı mümkün kılar. Tam da bu noktada deneyim sahibi göz doktorlarının da sürece dahil olması; beraber önemli kazanımları da beraberinde getirecektir. Böylece çok daha isabetli bir şekilde tanı konularak, tedavi tekniklerinin uygulanması da mümkün olacaktır.