Hipnoz

Hipnoz, hipnoz hakkında bilgilendirilmiş kişinin, gönüllü katılımıyla uygulanan ve kişiyi hipnotist tarafından verilen telkinlerle, farklı bir bilinç haline ( bir tür trans) sokan bir uygulamadır. Kesinlikle bir uyku hali değildir ve kişinin bilinci kapanmaz, sadece çevreden gelen uyaranlara tepkisi azalır ya da kaybolurken hipnotistin verdiği telkinlere karşı çok açık hale gelir.
Asla kişi istemeden hipnoz olmaz ve istemediği özel sırlarını söylemez. Sosyal ve kişisel doğrularına uymayan telkinleri almaz veya hipnozdan kendiliğinden çıkar.
Hipnoz bir salon şov uygulaması veya eğlence aracı değildir. Hele hele tedavi amaçlı yapılan hipnoz mutlaka Sağlık Bakanlığı’ndan sertifikalı eğitim almış, bir hekim tarafından yapılmalıdır. Bazı özel durumlar, ilgili uzmanlık dalı tarafından yapılmalıdır. Bu açıdan bazı hastalıklarda tedavi yetkisi sadece ilgili uzmanlık alanı eğitimi olan doktorlara verilmiştir. Örnek olarak: Major depresyon, ileri alkol bağımlılığı, şizofreni, psikopat kişilik bozukluklarının tedavisinde hipnoz kullanma yetkisi sadece psikiyatri uzmanlarına verilmiştir.

Nasıl Yapılır?

• Kişi hipnoz hakkında bilgilendirilir
• Kişinin rahatsızlığının tedavisi için, hipnoterapi yapma onayı alınır.
• Sakin ve sessiz bir ortamda, uygun bir koltukta; ses, gözle bakma, çeşitli cisimler kullanma ve derin nefesler alma teknikleriyle uygulanır.
• Telkinler öncesi kişiye çeşitli hayaller ile hipnotik beyin frekansına ulaşması sağlanmaya çalışılır. Kişi uygun trans haline gelince çeşitli şekillerde anlatımlarla uygun görülen telkinler verilir.
• Bazı durumlar için kişiye , sadece ilgili konu ile sınırlı olmak kaydıyla otohipnoz ( kendi kendine hipnoz yapma) yetkisi de verilir.
• Yeterli telkin verildikten sonra kişiye olumlu cümleler söylenerek , hipnozdan çıkması.

Kaç Seans Yapılır?

Kişiye ve hastalığa göre değişmek üzere, seans sayısı değişkenlik göstermekle birlikte, 5-1o seans bazen daha fazla seans gerekebilir. Seanslar bittikten sonra arada bir hatırlatma seansları yapılabilir. Seanslar haftada 1-2 defa yapılabilir. Çok özel durumlarda ilerleyen seanslar telefon ve/ veya görüntülü konuşma yoluyla tamamlanabilir.

Hipnoterapi Öncesi Uygulaması Gereken Kurallar

• Hacamat yarı tok halde yapılmalıdır. En az 2-3 saat yemek yenmemesi tavsiye edilir. Meyve tatlı gibi şekeri yükselten gıdalar öncesinde tüketilmemelidir.
• En az 24 saat önce başlayarak hayvansal gıda tüketimi yasaklanmalı.
• 24 saat öncesinde cinsel perhiz olmalıdır.

Hangi Durumlarda Yapılır?

• Her türlü ağrılı durum öncesi , sırasında ve sonrasında. ( ameliyat , doğum.. öncesi, sırası ve sonrası gibi)
• Obezite , yeme bozuklukları
• Tüm kaygılar ve fobiler ( Sınav kaygısı, cerrahi işlem kaygısı, uçak korkusu, hayvan korkusu..gibi)
• Anksiyete bozukluğu ve stres bozuklukları
• Uyku problemleri( organik nedenli olmayan)
• Cinsel problemler ( organik nedenli olmayan)
• Fonksiyonel barsak bozuklukları ( İrritabl Barsak Sendromu, kabızlıklar..)
• Organik sebep olmayan alerjik hastalıklar ( Alerjik rinit, astım,seboreik dermatit, ürtiker gibi)
• Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi
• Sporcuların motive edilmesi
• Kanserli vakaların ağrı, kusma, kaygı ve ilaç yan etkisi gibi şikayetlerinin azaltılmasında
• İnfertilite

Uygulanmayacak Durumlar

• Şizofreni ve psikopatik durumlar
• Alkol ve ilaç intoksikasyonu
• Demans
• İntihar eğilimi olan depresyonlular ( sadece prikiyatri uzmanı yapabilir)