HospitalTürk | Kalite Çalışmaları

Kalite Çalışmaları

Kalite Çalışmaları

Sağlık Hizmet Kalitesi
– Sağlıkta Kalite Standartları
– Sağlıkta Kalite Göstergeleri
– Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

Klinik Kalite
– Klinik Kalite Standartları
– Klinik Kalite Göstergeleri
– Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

Kurumsal Hizmetler
– Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler
– Sağlık Hizmetleri
– Destek Hizmetler
– Gösterge Yönetimi

Kurumsal Hizmetler Boyutu; hastanede, tüm çalışanların yer aldığı etkin bir kalite yönetim yapılanması meydana getirerek, kaliteli hizmet sunumuna ilişkin faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Boyutu; hastaların temel haklarını, güvenliğini ve memnuniyetini, çalışanların ise sağlıklı bir çalışma yaşamı içinde olmalarını sağlamak, sunulan hizmetlere hasta ve çalışan perspektifinden bakmak amacıyla hazırlanmış bölümlerden oluşmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Boyutu; hastanede verilen tüm tıbbi hizmet süreçlerinin SKS Hastane hedefleri kapsamında verilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur. Bu boyutta yer alan bölümler

Alan ve Süreç Bazlı Sağlık Hizmetleri olmak üzere kendi içinde iki kategoriden oluşmaktadır.

Destek Hizmetler Boyutu; tıbbi hizmet süreçlerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli alt yapıyı oluşturmak amacıyla hazırlanmış bölümlerden oluşmaktadır.

Gösterge Yönetimi Boyutu; hizmet sunum performansını sürekli izleyerek kalite iyileştirme süreçlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hazırlanmış bölümden oluşmaktadır. 

Randevu

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak randevu talebinde bulunabilirsiniz.