Meme kanseri meme dokusunun içerisindeki süt bezi hücrelerinin yapılarının bozulması ve bozulan hücre yapılarının çoğalması ve yayılması sonucu oluşan, başka organlara da hızla sıçrama potansiyeli taşıyan bir tümör oluşumudur.

Kadınlarda en sık görülen kanser tipi olan bu meme kanserleri, dünyada her yıl milyonlarca kadınının yaşadığı temel sorunlar arasındadır. Bu kanser oluşumu günümüz tıbbi teknolojileri ile erken şekilde teşhis edilmekte ve tedavi edilebilmektedir.

Her yıl 1 – 7 Nisan tarihleri arasında meme kanseri hakkında hem toplumu bilinçlendirme hem de bu hastalıkla mücadele eden hastaların bu süreçte cesaretini arttırma amacıyla düzenlenen etkinlikler tüm dünyada ve ülkemizde düzenlenmektedir.