Genetik, hormonal bozukluklar ve stres gibi faktörlere bağlı olarak yaşanan saç dökülmeleri dünyada birçok insanın yaşadığı temel sorunlardan biridir. Saç dökülmeleri zamanla saçlarda seyrek bir görüntü oluşturmakta estetik bir soruna dönüşmektedir. Bu estetik sorunlar saç ekimi alanında çalışmaları hareketlendirmiştir.

Günümüzde mikrocerrahi alanında gerçekleşen gelişmeler de saç estetiğindeki gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Bu alanda farklı farklı yöntemler ortaya çıkmıştır. Artık günümüzde uygulanan bu yöntemlerle saç dökülmelerinin oluşturduğu sorunlara kalıcı çözümler üretilebilmektedir.

Bu yazımızda FUE saç ekimi nedir, bu teknik nasıl uygulanmaktadır ve daha sonrasında saç nasıl ekilmektedir, diğer tedavi yöntemlerinden farkı nelerdir, tedavinin maliyet ve fiyatları hangi kriterlere göre belirlenmektedir, ameliyat öncesi ve sonrası süreçte sizi neler bekliyor ve FUE saç ekimi hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

Saç Ekimi Nedir?

Literatürde saç ekimi, genetik ya da başka faktörlere bağlı olarak saç kaybına uğramamış alandan greftlerin toplanarak ekim işleminin gerçekleştirilmesidir.

Greft, 2 – 3 adet saç telinin kökleriyle beraber alındığı bir yapıdır. Ayrıca greft saç dökülmesine uğramamış canlı dokuları da içermektedir. 

Uygulanan yöntemlere göre değişse de temel olarak saç ekiminin 4 aşaması mevcuttur;

 1. Uzman hekim, operasyon için donör bölge ve ekilecek bölgeyi analiz eder
 2. Ekimi yapılacak donör bölgeden greft toplanır
 3. Saç ekilecek alan greftlerin ekilmesi için hazırlanır (Genelde uygulama yöntemleri bu işlemde farklılaşmaktadır.)
 4. Greftler uygun şekilde ekilir

Günümüzde uygulanan iki temel yöntem mevcuttur. Bu yöntemler de kendi içinde farklı metotları içermektedir.

Uygulanan bu iki yöntem ise FUE ve DHI yöntemleridir.

FUE yöntemi; safir fue, fue yöntem ve robotik yöntem olarak üç farklı prosedür içerir. Ancak robotik yöntem ayrı bir metot değildir sadece aynı sürecin robotik cihazla gerçekleştirilmesini içermektedir.

DHI yöntemi ise tıraşlı veya tıraşsız yapılmasına göre ayrılmaktadır. Temel grafik şu şekilde oluşmaktadır;

FUE Yöntemi 

 • Safir FUE Saç Ekimi
 • Klasik FUE Saç Ekimi
 • Robotik Saç Ekimi 

DHI Yöntemi

 • Tıraşlı DHI Saç Ekimi 
 • Tıraşsız Saç Ekimi

FUE Yöntemi Nedir?

Bu yöntem, donör bölgeden greftlerin alınmasından sonra ekim alanında mikro kanallar açılması sürecini kapsar. Mikro kesiklerin atılmasında kullanılan bıçak tipine göre uygulanan prosedür isimlendirilmektedir. 

Kesik atma işleminde safir bıçak ve metal slit bıçak olmak üzere iki farklı bıçak kullanılmaktadır. Safir bıçakla gerçekleştirilen işlem Safir FUE yöntemi, metal slit bıçakla yapılan işlem ise Klasik FUE yöntemi olarak isimlendirilmektedir.

Bu iki işlem haricinde bir de robotik cihazla aynı işlemlerin gerçekleştirildiği yöntem mevcuttur. Fue yönteminin prosedürleri şu şekildedir;

Safir FUE Saç Ekimi

 1. Doktor saç ekilecek alanı ve donör saç alanını analiz eder
 2. Ekim yapılacak alan, alın çizgisini belirleme gibi detayları doktor kendisi tespit eder
 3. Saçın toplanacağı donör bölgeye lokal anestezi uygulanır
 4. Donör saç alanından greftler punch adı verilen kalem yardımıyla toplanır
 5. Greftler bir solüsyonda bekletilirken saç ekilecek alana da anestezi uygulanıp bu alanda doktor safir bıçak yardımıyla küçük küçük kanallar açar
 6. Daha sonra bekletilen greftler bu kanallara ekilir

Klasik FUE Saç Ekimi 

Fue denildiğinde genellikle metal slit bıçakla gerçekleştirilen bu yöntem anlaşılmaktadır. Yöntemin aşamaları tek bir aşama dışında Safir Fue yöntemle birebir aynı gerçekleştirilmektedir.

Bu iki yöntem saç ekim alanına kesik atılması aşamasındaki bıçakların yapısı açısından farklılaşmaktadır. 

Safir FUE yöntemde kullanılan safir bıçaklar FUE yöntemde kullanılan metal slit bıçaklara oranla daha keskin ve sert bir yapıya sahiptir.

Safir bıçakların bu keskin yapısı, ekim alanında kesikler atarken daha fazla kanal açabilme imkanı tanımaktadır. Daha fazla sayıda ve mikro çaplı kanallar açmak hem saç dibinde oluşan yaraları minimize etmekte hem de hem de daha sık greft ekimine imkan tanımaktadır.

Bu açıdan, safir FUE yöntemi metal bıçakla gerçekleştirilen FUE yönteme kıyasla bir derece üstün teknolojidir. Ancak her iki yöntemde saç ekiminde başarılı operasyonlar gerçekleştirmektedir.

Robotik Saç Ekimi

 1. Robotik bir cihaz yardımıyla bütün saç alanları analiz edilir, fotoğrafları çekilir ve 3 boyutlu prototipi oluşturulur
 2. Alın çizgisini belirleme, ekim yapılacak alan gibi detaylar bu cihaz yardımıyla belirlenir
 3. Saçın toplanacağı alana lokal anestezi uygulanır
 4. Donör saç alanından greftler bu robotik cihaz ile toplanır
 5. Saç ekilecek alana anestezi uygulanır 
 6. Robotik cihaz tespit edilen değerlerde mikro kesikler atarak saç ekimi yapılacak kanalları açar
 7. Greftler kanallara ekilir

DHI Saç Ekimi Yöntemi Nedir?

DHI (Direct Hair Implantation) yöntemi, doğrudan saç implantı anlamına gelmektedir. Yani donör bölgeden toplanan greftler doğrudan, başka bir işlem uygulamaksızın ekilmektedir.

Fue yöntemindeki gibi ekim alanına mikro bıçaklar ile kanal açma prosedürü Dhı’da yoktur. 

DHI yöntemi choi isimli medikal bir kalem yardımıyla gerçekleştirilir. Bu medikal kalemle önce donör bölgeden greftler toplanır. Daha sonra bu greftler, yine bu kalem aracılığıyla saç ekilecek alana doğrudan ekilir.

Choi kaleminin farklı ölçülerde uçları mevcuttur. Operasyonu gerçekleştiren uzman hekim her saç teli yapısına uygun olan uçları takarak bu işlemi gerçekleştirmektedir.

FUE yöntemlerinden farklı olarak DHI saçlar tıraş edilmeden de uygulanabilmektedir. Ancak her işlem tıraşsız gerçekleştirilememektedir, tıraşsız işlem yapılabilmesi için operasyonda kaç adet greft ekimi yapılacağı önemli bir etkendir. Ayrıca tedavi fiyatları belirlenirken greftlerin sayısı büyük önem arz eder.

DHI Yöntemi Aşamaları 

Bu tedavi yönteminin tıraşlı ya da tıraşsız gerçekleştirilen iki işleminde de süreç aynıdır, aşamaları şu şekildedir;

 1. Uzman doktor, saç ekilecek alanı ve donör alanı analiz eder
 2. Ekim yapılacak alan, greft sayısı ve alın çizgisi gibi detaylar belirlenir
 3. Lokal anestezi ya da sedasyon uygulanarak donör bölgeden greftler choi kalemi yardımıyla alınır
 4. Her alınan greft bekletilmeden doğrudan saç ekilecek alana ekilir ve her greft ekimi için bu işlem uygulanır

Tedavi Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Operasyon öncesinde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

 • Sigara ve alkol tüketimi varsa, operasyon gününün birkaç öncesinde bırakmanız faydalı olacaktır
 • Kan sulandırıcı ve buna benzer ilaçların kullanımı doktorunuzun da tavsiyesi üzerine kesilmelidir
 • Operasyon öncesinde beslenmenize dikkat edin
 • İşlem sonrası üzerinize giyip çıkarırken kafanızla temas etmeyecek türden bir kıyafet tercih etmeniz daha iyi bir tercih olacaktır
 • Doktorunuza soracaklarınızın bir listesini oluşturun ki sürece dair aklınızda bir soru kalmasın
 • Saç ekimi öncesinde saç bakım ürünleri gibi ürünlerin kullanımına ara verilmesi operasyonun sağlığı açısından daha faydalı olacaktır

Tedavi Sonrası

Operasyon sonrasındaki 1 haftalık süreçte dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

 • Saç derinizin terlemeye maruz kalmaması önemlidir çünkü ilk zamanlarda yeni ekilen saç dokuları hassas bir yapıdadır
 • Uyurken doktor tavsiyesine uygun bir yastık kullanılmalıdır
 • Saç deriniz suya maruz kalmamalıdır, genellikle doktorunuz yara bakımı ve ilk yıkama günleri için size önceden tarih belirtecektir
 • Oluşan yaralara doktorunuza danışmadan bir ilaç ya da krem uygulanmamalıdır
 • Saça fiziksel temastan kaçınılmalıdır, bunun için yine doktora danışarak kafa bandı gibi teması engelleyecek şeyler kullanılabilmektedir
 • Beslenme ve kullanılan ilaçların içeriğine dikkat edilmelidir

Bu 1 haftalık süreçte genelde yara bakımı için doktor kontrolü altında olacaksınızdır. Yaşadığınız sorunları doğrudan doktorunuza danışabilirsiniz. Daha sonraki 1 aylık süreçte yaralar yavaş yavaş kaybolacaktır.

Saç ekimi sonrası ekilen saçlar dökülür mü?

Saç ekimi sonrasında ilk 1 – 2 aylık zaman diliminde saçlarda şok dökülmeler gözlenebilir. Bu saç dökülmesi kalıcı bir dökülme değildir, daha sonra yerine yeni saçlar uzayacaktır. Saç ekimi dökülmeye maruz kalmayan bir dokuyu saç dökülen alana taşıma işlemidir. Bu işlem sonrasında ekilen saçlar kalıcı olarak uzayacaktır.

Kaç kez saç ekimi yapılabilir?

Saç ekimi yaptırmanın sınırını belirlemekte, donör saç alanınızdaki greft miktarı etkili olmaktadır. Donör olan ense bölgesinden alınan saç telleri, fazla miktarda olursa bu ensedeki doğal görünümü yok edebilir. Ayrıca çok fazla saç ekimi yaptırmak doku hasarlarına da sebep olabilir. Bu nedenlere bağlı olarak saç ekimi 2 ya da 3’ ten fazla gerçekleştirilebilecek bir operasyon değildir.

Ekilen saçlar doğal görünür mü?

Saç ekiminin doğal görünüp görünmeyeceği tamamen operasyonun kalitesine bakmaktadır. Uzman bir hekim tarafından gerçekleştirilmiş saç ekimi işlemi sonrasında saçların doğal görünümü alması, 5 – 6 aylık zaman dilimi sonrasında yavaş yavaş gözlenebilecektir. Saç ekimi yaptıracağınız hastane ya da hekimin uygulayacağı teknikte deneyim sahibi olmasına dikkat ediniz.

Operasyon sonrası ilk 1 ay

 • Şok dökülme olarak isimlendirilen, ekilen saçların dökülmesi durumuyla karşılaşabilirsiniz. Bu dökülme ardından saçlarınız daha sonra tekrardan uzamaya başlayacaktır
 • Bu 1 aylık süreçte de doktor tavsiyesi üzerine kullanılması gereken ilaçlara devam edilmesi faydalıdır
 • Sert yastığa birden geçilmemeli, 1 aylık dönemde de doktor tavsiyeli kullandığınız yastığı kullanmanız faydalı olur
 • Saç cildi havuz, deniz gibi tuzlu ve kimyasal içeren sulara maruz bırakılmamalıdır, bu süreçte halen cilt hassastır, enfeksiyon gelişebilmektedir
 • Yıkanırken doktor tavsiyesine uygun şampuan ya da sabun kullanılması sağlıklı bir tercih olacaktır

1 aylık süreçten sonra, yaraların da iyileşmesi ile saçlarınız yavaş yavaş doğal bir görünüm almaya başlayacaktır. Daha sonra 1 yıllık süre zarfında ekilen saç telleri yeni dokuya adapte olacak ve daha güçlü saç telleri uzamaya başlayacaktır.

Operasyon sonrası ilk 1 yıl

 • Düzenli aralıklarla doktorunuza danışarak saç sağlığınıza uygun ilaç ve şampuan önerileri alabilirsiniz
 • Saç cildine zarar verebilecek ve olası tekrar dökülmelere sebep olabilecek durumlardan kaçınılmalıdır, çünkü saç dökülmeleri sadece genetik faktörlere bağlı olmamaktadır
 • Jöle, saç kremi, saç yağı gibi ürünlerden olabildiğince kaçınılmalıdır, kullanma durumunda kimyasal içeriğine dikkat edilmelidir
 • Saç bakımı ve hijyenine özen gösterilmesi hem saçların sağlıklı uzamasını sağlayacaktır hem de olası sorunların oluşmasına engel olacaktır.

Saç Ekimi Tedavi Fiyatları

Tedavi fiyatının belirlenmesi için, doktor ile ön görüşme sırasında kişisel saç analiziniz yapılacaktır. Daha sonrasında saç yapınız için en uygun prosedür belirlenecektir.

Ameliyatınız olası birtakım riskleri ve komplikasyonları içeriyorsa doktorunuz sizi bilgilendirerek isteğiniz doğrultusunda tercihi size bırakacaktır.

Tüm bu süreç kişisel durumunuza göre teşhis edildikten sonra fiyat belirlenebilecektir. Tedaviniz için Hospitaltürk hastanemize başvurarak 7/24 online danışman servisimiz ve uzman doktorlarımızdan destek alabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Saç neden dökülür?

Genellikle saç dökülmeleri genetik faktörlere bağlı olsa da bunun dışında stres, tiroit hormonu bozuklukları gibi bazı hormonal sorunlar, saç dokusunun zedelenmesi veya kadınlarda; menopoz dönemi, kontrolsüz doğum kontrol hapı kullanımları gibi sebeplere bağlı olarak da saç dökülmelerine sebep olabilmektedir.

Saç ekiminden sonra iz kalır mı?

Günümüzde saç ekimi operasyonları mikro medikal cihazlar yardımıyla gerçekleştirildiğinden ve mikro çapta kesiklerle uygulandığından bu küçük kesi izleri kalıcı yaralara sebep olmayacaktır. Saç ekimi sonrasında oluşan küçük yaralar 1 – 2 aylık süreçte tamamen kaybolacaktır.

Saç ekimi yöntemleri nelerdir?

Saç ekiminin günümüzde uygulanan iki ana yöntemi mevcuttur, bunlar; FUE ve DHI yöntemleridir. FUE saç ekimi kendi içinde kullanılan medikal bıçakların tipine göre iki farklı yönteme ayrılır. DHI yöntemi ise işlemin tıraşlı ya da tıraşsız gerçekleştirilmesine göre ikiye ayrılmaktadır.

Saç ekimi kimlere yapılır?

Tedavi donör saç alanlarında, yeterli sayıda saç ekimi yapılabilecek saçı olan ve operasyon için kronik hastalıkları bulunmayan herkese yapılabilir. Kadın ve erkek saç ekimi birbirlerinden yöntem olarak farklı değildir, ancak uygulama açısından erkeklerde tıraş olmak sorun olmayacağından her yöntem uygulanabilirken kadınlarda genellikle tıraşsız saç ekimi uygulanmaktadır.

1 greft kaç tel saç?

Genelde 1 greft içerisinde 2 – 3 tel arası saç bulunmaktadır. Saç ekimi öncesinde planlamalar yapılırken greft sayısı operasyonun en önemli temel faktörü konumundadır. Greft sayısı saç ekiminin yapılıp yapılamayacağı, yapılacaksa operasyonun ne kadar süreceği ya da bu operasyonun süresine göre uygulanacak yöntemin nasıl planlanacağı gibi tüm aşamaları ilgilendiren bir süreçtir.

Greft alınan yerden saç çıkar mı?

Greft alınan donör bölgeden malesef tekrar saç çıkmamaktadır. Ancak iyi gerçekleştirilmiş bir operasyon sonrası saç normal uzama evresine geldiğinde iyi bir görünüm alacaktır.

(Bu yazı içeriğinde yer alan bilgiler tıbbi tavsiye niteliğinde değildir, detaylı bilgi için mutlaka doktorunuza danışmalısınız!)